Disclaimer

Disclaimer voor fysiotherapiejokejanssen.nl

Joke Janssen (Kamer van Koophandel: 61294950), hierna te noemen Joke, verleent u hierbij toegang tot fysiotherapiejokejanssen.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

Joke behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op fysiotherapiejokejanssen.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Joke Janssen.

Beperkte aansprakelijkheid

Joke spant zich in om de inhoud van fysiotherapiejokejanssen.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op fysiotherapiejokejanssen.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Joke.

In het bijzonder zijn alle prijzen op fysiotherapiejokejanssen.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op fysiotherapiejokejanssen.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Joke nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Joke.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Joke, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

error: Op deze tekst berust copyright
×


Reageert normaal gesproken binnen enkele uren.

× App met ons