Fysiotherapie

De fysiotherapeut(e) is specialist in bewegen! Voor klachten die zijn ontstaan aan het houdings- en bewegingsapparaat kunt u bij de fysiotherapeut(e) terecht. Fysiotherapie kan een bijdrage leveren in het herstellen van uw klachten en op een verantwoorde wijze gezond te bewegen. Het doel van fysiotherapie is om de stoornissen in het bewegingsapparaat te verhelpen en/of te verminderen. Verder zal de fysiotherapeut(e) u adviseren en begeleiden.

Screening, intake en onderzoek

Het eerste consult zal bestaan uit een screening, intake (anamnese ofwel vraaggesprek), lichamelijk onderzoek en het opstellen van een behandelplan. In het intake gesprek worden uw klacht(en), medische geschiedenis en uw hulpvraag besproken. Na het intake gesprek volgt er een lichamelijk onderzoek waarbij de fysiotherapeut(e) middels testen en bewegingsonderzoek uw klachten beter in beeld brengt. Na de intake en het lichamelijk onderzoek zal de fysiotherapeut(e) een fysiotherapeutische diagnose opstellen. U krijgt uitleg over uw klacht(en) en er wordt een indicatie gegeven van het aantal te verwachte behandelingen.

Fysiotherapeutische behandeling

Het aantal behandelingen hangt samen met uw ernst van uw klacht(en) en uw hulpvraag. Tijdens het opstellen van het behandelplan wordt er een inschatting gegeven hoeveel behandelingen er nodig zijn. De behandeling kan bestaan uit actieve oefentherapie, fysiotherapeutische behandeltechnieken en eventueel massagetherapie. Gedurende de behandeling krijgt u oefeningen/huiswerkoefeningen mee om het herstel van uw klacht(en) te bevorderen. Tijdens de behandeling oefent u deze oefeningen/huiswerkoefeningen zodat u deze thuis correct kunt uitvoeren. Het is van noodzakelijk belang dat u deze oefeningen uitvoert om de klachten te reduceren. De fysiotherapeut(e) kan u ook adviseren of begeleiden in uw herstel.

Aan het einde van de behandeling maakt u indien noodzakelijk een vervolgafspraak. U ontvangt een factuur die u zelf kunt indienen bij uw zorgverzekeraar.

bal_425x425_3
error: Op deze tekst berust copyright
×


Reageert normaal gesproken binnen enkele uren.

× App met ons